Neumann PortálIskolaKollégiumokNIVÁK
MENÜ
A NIVÁK
Munkatársaink
Vállalkozni vágyóknak - youngbusiness.net3
Bevezetés
Nyílt nap
Start tréning
Tanácsadás
Tréningek
Vállalkozóknak
Tanulóknak - youngbusiness.net3
A program
Bevezetés
Iskoláknak - youngbusiness.net3
A program
Bevezetés
Programjaink
HEFOP
PHARE
Youngbusiness.net3
Szolgáltatások
Irodabérlet
Terembérlet
Tanfolyamok, oktatás
Bevezetés
ECDL Start
Irodavezető
Számítástechnikai modulok
Tartalom
Dokumentumok
Dokumentumok jegyzéke
Galéria Új!
Eseménynaptár
PHARE
A projekt célja elősegíteni a célcsoport, a 15-20 éves iskolarendszerű képzésben résztvevő fiatalok saját életstratégiájának kialakítását, az alkalmazotti vagy vállalkozói életforma sajátosságainak, előnyeinek és hátrányainak megismerését. A célcsoport az életkori sajátosságok figyelembevételével ismerje meg és sajátítsa el ezen életformák sikerre viteléhez szükséges ismereteket, fejlessze képességeit és szerezzen gyakorlati tapasztalatokat a szimulált vállalkozások működtetése során. Fejlessze kockázatvállalási képességét, kommunikációs készségét. A projektben kidolgozott átfogó ismeretek, készségek megszerzésével, megfelelő alapokkal rendelkezzen a vállalkozói életforma elkezdésére.

Célkitűzések

A projekt célja a korábban kidolgozott és sikeresen alkalmazott vállalkozói készségeket fejlesztő tananyagok és módszertan korszerűsítése. Célunk, hogy a célcsoport tagjai saját céljaikkal tisztában legyenek, és a célok eléréséhez szükséges képességeket elsajátítsák. Ennek érdekében az igények felmérésének ismeretében kibővítjük az a 15-17 éves korosztály ismereteit a vállalkozói életforma sajátosságainak megismertetésével. A program célja az alapok megismerése mellet a kockázatvállalási készség fejlesztése, a döntések megalapozása és a döntések kockázatainak megismerése.

A 17-19 éves korosztály kapjon átfogó ismeretet a vállalkozások alapjairól. Ismerje meg a vállalkozások környezeti, jogi szabályozását, a piac szerepét, a marketing eszköztárát. Az ismeretek megszerzése mellet sajátítsa el a viselkedéskultúra és vállalkozói kultúra alapjait. Ismerje meg az üzletkötés szabályait, fejlessze az ehhez szükséges kommunikációs képességét.

A vállalkozás tervezés, kockázatvállalás, üzleti tervezés megismerése után szimulált vállalkozásban kamatoztassa képességeit. A szimulált vállalkozások üzleti kapcsolatain keresztül ismerje meg és gyakorolja be a vállalkozás egyes funkcionális területeit, alapvető munkaköri feladatait. Ismerje meg a humán erőforrás gazdálkodást, a pénzügyi gazdálkodást, a számvitel szerepét és nyilvántartásait valamint az ezekhez kapcsolódó információs rendszert. Ismerje meg és alkalmazza a marketing alapjait.

Az elkészült tananyagok esettanulmányok közzététele az Interneten, szintén a szélesebb közönség, elsősorban az elektronikus tartalmak iránt egyébként is fogékonyabb célcsoportunk körében terjeszti a vállalkozási ismereteket és vállalkozási kultúrát.

Konkrét célkitűzések:

  • A projekt során a konzorciumban legalább 500 tanuló közvetlen bevonása a vállalkozási ismere-tek, vállalkozói kultúra megismertetésébe.
  • A konzorciumban legalább 12 szimulált vállalkozás létrehozása.
  • A projekt során 7 tananyagmodul kidolgozása. Az anyagok, prezentációk hozzáférhetők lesznek az Interneten.
  • A konzorciumi résztvevőknél legalább 24 tanár bevonása a programba. Ezek megfelelő módszer-tani és elméleti továbbképzése.
  • A szimulált vállalkozások, szimulált Ifjúsági Vállalkozói Kamarájának létrehozása.
  • Két vállalkozói konferencia és vásár a szimulált vállalkozások számára.
     


Copyright © 2009   Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
tel.: (36) 536-070
www.nejanet.hu
Powered by: gsonline WebNDesign